پیتر خوشامدگو با طلسم اندروید

من متوجه این موضوع شدم اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/peter-the-greeter-with-an-android-mascot-35489.htmlدر اینجا ع،ی از پیتر پیشگوی مشهور با طلسم اندروید در GooglePlex، مقر گوگل در Mountain View، کالیفرنیا را مشاهده می کنید. چقدر رنگارنگ و شاد.

پیتر خوشامدگو با طلسم اندروید

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است