پست‌ها/به‌روزرسانی‌های نمایه کسب‌وکار Google ابزار برش عکس را اضافه می‌کند

برای اندازه واقعی کلیک کنید

من شخصاً آن را در نمایه تجاری خود امتحان کردم و برای من نیز کار می کند.

Google به بخش Google Business Profiles یا Google Updates امکان استفاده از ابزار برش را هنگام آپلود ع، در به‌روزرس،‌های خود اضافه کرده است. بنابراین اکنون می تو،د ع، ها را آپلود کرده و بعداً در ،مت Google Updates آنها را برش دهید.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-updates-adds-cropping-p،to-tool-34417.html

می تو،د ببینید که یک نماد برش کوچک در گوشه ع، هایی که آپلود شده اند وجود دارد.

این توسط ک، کارلیل مشاهده شد که این اسکرین شات را در آن پست کرد توییتر:

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است