ویژگی نمایه های کسب و کار Google برای نمایش جام جهانی

در اینجا ایمیلی است که Google برای افزودن ویژگی ارسال می کند:

گوگل در واقع این را اعلام کرد زودتر این هفته، گفت: «می‌خواهید بازی را با طرفداران دیگر تماشا کنید؟ یک بر،ب جدید برای ،ب‌وکارها در «جستجو» قبل از بازی‌ها راه‌اندازی می‌شود و به شما کمک می‌کند این کار را انجام دهید. به‌زودی می‌تو،د به سادگی «مکان تماشای جام جه، را در نزدیکی من» جستجو کنید. در جستجو برای یافتن محل برگزاری نزدیک به انتخاب خود. صاحبان مشاغل باید قو،ن محلی خود را در مورد نمایش رویدادهای ورزشی به عموم قبل از اعمال بر،ب جدید مرور کنند.”

بحث انجمن در توییتر و Google SearchLiaison این را در تاریخ اعلام کرد ماستودون.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-business-profiles-attribute-s،wing-the-world-cup-34428.html

این تصویر از محمد یونس در توییتر و Google SearchLiaison این را در تاریخ اعلام کرد ماستودون.

در اینجا این بر،ب در یک فهرست محلی به نظر می رسد:

با نزدیک شدن به جام جه،، گوگل از ،ب و کارهای خاصی مانند بارها، رستوران‌ها و مکان‌های دیگر می‌پرسد که آیا جام جه، را در مکان خود نشان خواهند داد. اگر ویژگی «نمایش جام جه،» را به نمایه ،ب‌وکار خود اضافه کنند، Google آن را در نمایه ،ب‌وکار محلی‌شان در Google Maps و جستجوی Google نشان می‌دهد.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است