ویژگی جستجوی ستاره “بیشتر شبیه به این” گوگل

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-more-like-this-star-search-feature-34176.html

گوگل در حال آزمایش ویژگی جدیدی است که یک ستاره بزرگ و کوچکتر را در کنار قطعه نتیجه جستجو قرار می دهد. وقتی روی نمادهای ستاره کلیک می کنید، کادری در زیر آن قطعه نتیجه جستجو نمایش داده می شود که بخش “بیشتر شبیه به این” را نشان می دهد.

این را د،لا کانو از آمسیو دیجیتال و پست شد توییتر توسط لیلی ری این هم اسکرین شات:

فکر نمی کنم قبلاً چنین چیزی دیده باشم – شما؟

من مطمئن نیستم که در مورد تجربه کاربری پشت این ویژگی چه احساسی دارم، اما همانطور که می د،د، گوگل تقریباً هر چیزی را آزمایش می کند.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است