هنر خنده دار Google Wall

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-wall-art-34266.html

هنر سرگرم کننده دیوار گوگل

ساتیاجیت سالگار از گوگل چند هنر دیواری و چکیده های خنده دار را در دفتر گوگل به اشتراک گذاشت.

او این را در به اشتراک گذاشت توییتر و گفت: “نکات اضافی برای ،، که تصمیم گرفته اند این کار را برای هنر دیوار انجام دهند.”

به نظر من خنده دار است.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است