هنر خنده دار Google Wall

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-wall-art-34266.html

هنر سرگرم کننده دیوار گوگل

به نظر من خنده دار است.

او این را در به اشتراک گذاشت توییتر و گفت: “نکات اضافی برای ،، که تصمیم گرفته اند این کار را برای هنر دیوار انجام دهند.”

ساتیاجیت سالگار از گوگل چند هنر دیواری و چکیده های خنده دار را در دفتر گوگل به اشتراک گذاشت.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است