هنر خنده دار Google Wall


هنر سرگرم کننده دیوار گوگل

ساتیاجیت سالگار از گوگل چند هنر دیواری و چکیده های خنده دار را در دفتر گوگل به اشتراک گذاشت.

او این را در به اشتراک گذاشت توییتر و گفت: “نکات اضافی برای ،، که تصمیم گرفته اند این کار را برای هنر دیوار انجام دهند.”

به نظر من خنده دار است.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-wall-art-34266.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است