نمای داخلی نمای بیرونی Google NYC

این پست در اینستاگرام.

در اینجا نمایی متفاوت از یکی از بالکن های دفتر گوگل در نیویورک سیتی را مشاهده می کنید. با نگاه ، به منظره از داخل دفتر می تو،د چیزهای بیشتری ببینید. خیلی باحاله برای دیدن

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/inside-view-of-a-google-nyc-outside-view-33921.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است