نشان‌واره String Super G در گوگل

نشان‌واره String Super G در گوگل

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/string-super-g-logo-at-google-34063.html

در اینجا یک علامت گوگل جالب است که از سیم و ریسمان برای تشکیل لوگوی Google Super G تشکیل شده است.

این در دفتر گوگل در برزیل بود و من این ع، را دیدم اینستاگرام.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است