نحوه محاسبه چگالی کلمات کلیدی در سئو: فرمول و درصد

2% چگالی کلمه کلیدی به این م،ی است که کلمه کلیدی دو بار به ازای هر 100 کلمه در صفحه (یا 2٪ از تعداد کل کلمات) استفاده می شود.

تراکم کلمه کلیدی 3 درصد به چه م،است؟

لطفا جاوا اسکریپت را فعال کنید

نحوه مح،ه چگالی کلمات کلیدی در سئو

لینک های زیر بیشتر در مورد چگالی کلمات کلیدی و نحوه استفاده صحیح از آن برای بهینه سازی بهتر موتور جستجو توضیح می دهند. از این منابع برای گسترش دانش خود در مورد موضوع استفاده کنید.

مح،ه چگالی کلمات کلیدی برای خلاصه SEO

1% چگالی کلمه کلیدی کلمه کلیدی است که یک بار برای هر 100 کلمه در صفحه (یا 1٪ از تعداد کل کلمات) استفاده می شود.

تراکم کلمه کلیدی 2٪ به چه م،است؟

این راهنمای بهینه سازی موتور جستجو (SEO) نحوه مح،ه چگالی کلمات کلیدی در سئو را توضیح می دهد.

همچنین بخشی با منابع اضافی وجود دارد که در مورد اصول تراکم کلمات کلیدی بیشتر توضیح می دهد تا به شما در ایجاد استراتژی بهینه سازی موتور جستجوی بهتر کمک کند.

نحوه مح،ه چگالی کلمات کلیدی در سئو

امیدوارم از این راهنمای توضیح نحوه مح،ه چگالی کلمات کلیدی برای سئو لذت برده باشید.

استفان هاکمن یک کارآفرین و بنیانگذار SEO Chatter است. او در بهینه سازی موتورهای جستجو و بازاریابی دیجیتال تخصص دارد و از سال 2005 مجذوب سئو شده است. هدف استفان به اشتراک گذاشتن بهترین نکات و اخبار در مورد بازاریابی موتورهای جستجو است تا به شما کمک کند ترافیک وب سایت بیشتری داشته باشید.


منبع: https://seochatter.com/،w-to-calculate-keyword-density-in-seo/

3% چگالی کلمه کلیدی به این م،ی است که کلمه کلیدی سه بار برای هر 100 کلمه متن (یا 3٪ از تعداد کل کلمات) ظاهر می شود.

سایر عوامل مح،ه چگالی کلمات کلیدی که باید در نظر گرفته شوند

درباره چگالی کلمات کلیدی بیشتر بد،د

برای مح،ه چگالی کلمه کلیدی، تعداد دفعات استفاده از یک کلمه کلیدی در صفحه را بر تعداد کل کلمات ت،یم کنید و سپس آن مقدار را در 100 ضرب کنید تا یک درصد بدست آورید.

فرمول چگالی کلمه کلیدی

فرمول مح،ه چگالی کلمه کلیدی KD = (KWa / TW) x 100 است.

یک تماس استراتژی با محتوای اصلاح شده رزرو کنید

همانطور که متوجه شدید، چگالی کلمه کلیدی را می توان با ت،یم تعداد دفعات استفاده از یک کلمه کلیدی در صفحه بر تعداد کل کلمات و سپس ضرب آن مقدار در 100 برای به دست آوردن درصد مح،ه کرد. مح،ه چگالی کلمه کلیدی به صورت فرمول بیان می شود: KD = (KWa / TW) x 100.

ارائه بهترین نکات سئو …

KWa = ظاهر کلمه کلیدی
TW = کل کلمات در صفحه
KD = چگالی کلمه کلیدی

مثال مح،ات چگالی کلمه کلیدی

  • (5 / 1000) × 100 = 0.05٪
  • (25 / 1000) × 100 = 2.5٪
  • (50 / 1000) × 100 = 5٪
  • (75 / 1000) × 100 = 7.5٪
  • (100 / 1000) × 100 = 10٪

1% چگالی کلمه کلیدی چیست؟

در زیر، فرمول چگالی کلمه کلیدی را برای انجام مح،ات خود و همچنین نمونه هایی برای درصد چگالی کلمات کلیدی رایج پیدا خواهید کرد.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است