نتایج Google Rich در حالی که پرسش‌های متداول کاهش می‌یابد، مردم نیز افزایش می‌دهند

شما می تو،د آن را ببینید RankRanger و سمروش هر دو افزایش خوبی را در افراد نشان می دهند همچنین نتایج غنی را که در Googe نشان داده می شود می پرسند. در واقع، از آنجایی که بازگشت مردم نیز هفته دیگر را درخواست می کند، اکنون شاهد افزایش پنج درصدی بیشتر در تعداد دفعات نمایش این نتایج هستیم.

سپس RankRanger حدود هفت درصد کاهش در نتایج غنی از پرسش‌های متداول در نتایج جستجو نشان می‌دهد. در اینجا آن نمودار است:

ما همچنین شاهد تغییراتی در پیوندهای سایت و برخی دیگر هستیم، اما ممکن است خیلی زود باشد که بگوییم.

بحث انجمن در توییتتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-rich-results-people-also-ask-rises-while-faqs-drop-33889.htmlبرای اندازه واقعی کلیک کنید

گوگل ممکن است افراد بیشتری را نمایش دهد، همچنین نتایج غنی را می‌پرسد و نتایج غنی سؤالات متداول کمتری را نشان می‌دهد. Semrush و RankRanger گزارش می دهند که نوسانات زیادی در برخی از نتایج غنی و تعداد دفعات نمایش آنها وجود دارد.

مردم همچنین Ask Rising

برای اندازه واقعی کلیک کنید

نتایج غنی تر

می تو،د افزایش را در 3 آگوست یا بیشتر مشاهده کنید:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

سوالات متداول رها کنید

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است