نام نویسنده را به طور تصادفی تغییر ندهید، از حاشیه نویسی نویسنده و موارد دیگر استفاده کنید

چرا نام نویسنده را به شخص دیگری تغییر می دهید اگر آن شخص آن قطعه از محتوا را ننوشته است؟ فقط در صورتی آن را تغییر دهید که آن شخص جدید، قطعه محتوا را به طور قابل توجهی به روز کرده باشد.

این پست در ماستودون جایی که سوال این بود که “اگر پروفایل نویسنده مقاله موجود خود را تغییر دهم، آیا ممکن است روی سئوی من تأثیر بگذارد؟ می خواهم نام نویسنده و همه موارد را تغییر دهم.”

وقتی منطقی است که نویسنده را به دلیل ترس از دست دادن رتبه جستجوی گوگل به روز کنید، نگویید نویسنده را به روز نمی کنید.

از جان مو، گوگل در مورد تاثیر تغییر نام نویسنده بر یک مقاله سوال شد. جان در پاسخ به این سوال سه توصیه کرد، (1) از حاشیه نویسی نویسنده استفاده کنید، (2) محتوای بازنویسی شده باید از نام نویسنده جدید استفاده کند و (3) نام نویسنده را به طور تصادفی تغییر ندهید.

بحث انجمن در ماستودون.


منبع: https://www.seroundtable.com/google-on-aut،r-names-34435.html

منظورم این است که به طور جدی از نام نویسنده ای استفاده کنید که آن ،مت از محتوا را نوشته است. چرا سعی می کنیم گوگل را فریب دهیم؟ چرا بازی کنیم؟ من اینجا چه چیزی را از دست داده ام؟

جان نگفت بله یا نه، اما او پاسخ داد: “من از حاشیه نویسی نویسنده استفاده می کنم تا نویسنده اصلی محتوا را در یک صفحه مشخص کنم. اگر ،ی محتوا را بازنویسی کرد، از آن نام استفاده کنید. نام ها را به طور تصادفی تغییر ندهید، که به ،ی کمک نمی کند.”

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است