نام سایت گوگل در سطح دامنه در حالی که فاویکون ها در سطح دامنه و زیر دامنه

به طور خلاصه، نام های سایت در سطح دامنه پشتیب، می شوند، نه در سطح زیر دامنه یا زیر شاخه ها. فاوی، ها در سطح دامنه و زیر دامنه پشتیب، می شوند و نه در سطح زیردایرکتوری.

در اینجا یک اسکرین شات از آن است اسناد فاوی، (برای بزرگنمایی کلیک کنید):

برای اندازه واقعی کلیک کنید

برای اندازه واقعی کلیک کنید

Google اسناد کمکی خود را برای نشانه گذاری نام سایت جدید و ا،امات فاوی، قدیمی در مورد اینکه آیا می توان آنها را در سطح دامنه در مقابل دامنه فرعی در مقابل سطوح زیر شاخه مشخص کرد، روشن کرده است.

بحث انجمن در توییتر.


منبع: https://www.seroundtable.com/google-site-name-favicons-domains-34296.html

در اینجا یک اسکرین شات از آن است اسناد نام سایت (برای بزرگنمایی کلیک کنید):

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است