نام سایت گوگل در سطح دامنه در حالی که فاویکون ها در سطح دامنه و زیر دامنه


Google اسناد کمکی خود را برای نشانه گذاری نام سایت جدید و ا،امات فاوی، قدیمی در مورد اینکه آیا می توان آنها را در سطح دامنه در مقابل دامنه فرعی در مقابل سطوح زیر شاخه مشخص کرد، روشن کرده است.

به طور خلاصه، نام های سایت در سطح دامنه پشتیب، می شوند، نه در سطح زیر دامنه یا زیر شاخه ها. فاوی، ها در سطح دامنه و زیر دامنه پشتیب، می شوند و نه در سطح زیردایرکتوری.

در اینجا یک اسکرین شات از آن است اسناد نام سایت (برای بزرگنمایی کلیک کنید):

برای اندازه واقعی کلیک کنید

در اینجا یک اسکرین شات از آن است اسناد فاوی، (برای بزرگنمایی کلیک کنید):

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بحث انجمن در توییتر.


منبع: https://www.seroundtable.com/google-site-name-favicons-domains-34296.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است