مکعب YouTube شفاف

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/transparent-youtube-cube-35705.html

من متوجه این موضوع شدم اینستاگرام.

در اینجا تکه ای جالب از دفتر Google هنگ کنگ است. این نوعی مکعب شفاف YouTube است. من مطمئن نیستم که چه کاری انجام می دهد، ممکن است یکی از آن بلوک های بلندگو یا فقط یک پایه باشد.

مکعب YouTube شفاف