مطالعه محلی می گوید که بررسی اخیر بر رتبه بندی محلی در جستجوی گوگل تأثیر می گذارد

یکی از مشتریان او در حال درخواست بررسی م، کرد و متوجه شد که رتبه بندی محلی آنها شروع به کاهش کرده است. بنابراین آنها از مشتری خواستند که دوباره نظرات خود را بخواهد، بنابراین بررسی های جدیدتری دریافت ،د و با آن، رتبه بندی در نتایج محلی Google شروع به افزایش یافت. جوی پیشرفت در رتبه بندی را با این نمودار نشان داد:

یکی دیگر مطالعه کوچک جوی هاوکینز می گوید که جدید بودن بررسی ها بر رتبه بندی آن دسته از مشاغل محلی در جستجوی Google و Google Maps تأثیر می گذارد. مانند مطالعات قبلی، این واقعاً از نظر آماری م،ی‌دار نبود، اما دیدن یک مطالعه موردی به صورت مجزا به این موارد خوب است.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/review-recency-impacts-local-rankings-in-google-search-34409.htmlمطالعه قبلی او گفت که 10 بررسی به شما کمک می کند و کلمات کلیدی در نظرات اهمیتی ندارند.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

او گفت: “من این الگو را با سایر مشتریان خود نیز دیده ام. اخیراً مشتری ای داشتیم که در تابستان برای کلمات کلیدی که از لحاظ تاریخی برای آنها رتبه بسیار خوبی داشتند فیلتر شد. وقتی دلایل احتمالی را بررسی کردم که متوجه شدم او این کار را نکرده است. در بیش از 3 سال یک بررسی جدید داشته است. در حالی که اینها به وضوح فقط 2 نمونه هستند، من این الگو را بارها و بارها دیده ام.”

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است