مشکلات تأخیر ادامه یافته Google Ads

Google Ads همچنان از مشکلات تأخیر مداوم رنج می برد – عمدتاً از کنسول Google Ads. این جایی است که تبلیغ‌کنندگان وارد آن می‌شوند و تبلیغات خود را مدیریت می‌کنند. این یک شوخی در مورد اینکه چگونه کنسول می تواند کند شود و تقریبا غیرقابل استفاده شود تبدیل شده است.

همین دیشب، گوگل یک مشکل تایید شده را در داشبورد وضعیت تبلیغات گوگل پست کرد و مشکل دیگری را تایید کرد. گوگل نوشت، “ما در حال بررسی گزارشات مربوط به مشکل Google Ads هستیم. به زودی اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم کرد. کاربران آسیب دیده می توانند به Google Ads دسترسی داشته باشند، اما پیام های خطا، تاخیر زیاد و/یا سایر رفتارهای غیرمنتظره را مشاهده می کنند.” “API Google Ads با افزایش تاخیر و افزایش بازنش، اتصال پس از حدود 10 دقیقه مواجه است. ما به طور فعال در حال بررسی این مشکل هستیم.”

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-ads-continued-latency-issues-34167.html

سپس چند ساعت بعد، گوگل گفت که این مشکل برای ا،ر کاربران حل شده است، اما نه برای همه، اما زم، که برای همه رفع شود، گوگل ما را به‌روزرس، نمی‌کند. گوگل نوشت: “مشکل Google Ads باید برای ا،ریت قریب به اتفاق کاربران آسیب دیده حل شود. ما به کار برای بازیابی سرویس برای سایر کاربران آسیب دیده ادامه خواهیم داد، اما هیچ به روز رس، بیشتری به این داشبورد اضافه نخواهد شد. کاربران آسیب دیده می توانند برای دسترسی به Google Ads، اما پیام‌های خطا، تأخیر بالا و/یا سایر رفتارهای غیرمنتظره را مشاهده می‌کنید.”

آیا ، دیگری متوجه شده است که Google Ads در هفته‌های اخیر بیشتر و بیشتر شده است؟ #PPCCchat pic.twitter.com/kQcAVNj2fK

— Inderpaul Rai (@inderpaul_rai) 28 سپتامبر 2022

یکی از شکایات فراوان دیروز:

فکر می‌کنم این روزها هنگام استفاده از کنسول Google Ads، شکیبایی کلیدی است؟

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است