مشاهده ترافیک ارزیاب کیفیت گوگل در تجزیه و تحلیل از raterhub.com

میدانم. من مکالمات زیادی با شرکت‌هایی داشته‌ام که فکر می‌،د ارزیابی‌کنندگان کیفیت، بازدید از محتوای آنها، بررسی چند مقاله و غیره می‌توانند مستقیماً بر رتبه‌بندی سایت‌شان تأثیر بگذارند. هنوز سردرگمی زیادی در مورد نحوه عملکرد ارزیاب های کیفیت، نقش آنها و غیره وجود دارد.

– گلن گیب (@glenngabe) 17 جولای 2023

اولین باری که من این رتبه‌دهندگان را پوشش دادم و Rater Hub در سال 2005 بود، چه باور کنید چه نه. توجه داشته باشید، دستورالعمل های ارزیابی کیفیت نیز در سایت ratershub.com میزب، می شود. آ،ین باری که گوگل این دستورالعمل ها را به روز کرد در دسامبر 2022 بود.

Google Raterhhub Referral Analytics

بحث انجمن در توییتر.

منبع: https://www.seroundtable.com/google-quality-rater-traffic-in-،ytics-from-raterhub-com-35708.html

Google Quality Rater Woman By Computer

در اینجا یک اسکرین شات از گلن گیب است توییتر که نشان می دهد این یک سایت بهداشتی/پزشکی دارای 444 کاربر و 478 جلسه از raterhub.com است:

اغلب می‌تو،د ارزیابی‌کننده‌های کیفیت را در سایت‌های متمرکز بر موضوعات YMYL مشاهده کنید. این سلامتی/پزشکی است. 444 کاربر، 478 جلسه. من نمی توانم مقالات را فاش کنم، اما آنها در مورد موضوعات حساس هستند. pic.twitter.com/EeQVLx4AE9

– گلن گیب (@glenngabe) 14 جولای 2023

در اینجا توییت گلن در این مورد است:

برای روشن بودن، ارزیابی‌کنندگان کیفیت هیچ تأثیر مستقیمی بر نحوه رتبه‌بندی شما در جستجوی Google ندارند. این افراد که وب سایت شما را بررسی می کنند از نظر سئو م،ایی ندارد.

شما را متعجب می کند که چرا آن دو صفحه اما هی، رتبه دهندگان رتبه دهنده هستند.

وقتی در سال گذشته به صفحاتی که raterhub.com در این سایت نگاه می کرد نگاه کردم، این دو داستان بود:

آیا تا به حال مشاهده کرده اید که یک ارزیابی کننده کیفیت گوگل از وب سایت شما بازدید می کند؟ آنقدرها هم که فکر می کردید غیر معمول نیست. من حتی آن را در این وب سایت دیدم. می تو،د با جستجوی تجزیه و تحلیل خود از ترافیک ارجاع raterhub.com متوجه آن شوید.