مرکز خط‌مشی تبلیغات خرید و مرکز خط‌مشی لیست‌های رایگان به‌روزرسانی‌های Google

گوگل همچنین توضیحی در این باره منتشر کرد ا،امات تبلیغات ،ید YouTube و ا،امات قالب تبلیغات محصول کشف تا اطمینان حاصل شود که ،ده فروشان می توانند بهتر درک کنند که چرا تبلیغات آنها ممکن است ارائه نشود و بهترین راه حل برای حل مشکلات چیست.

نشان‌واره گوگل فروشگاه ،ده‌فروشی گارد امنیتی

گوگل به روز رس، کرده بود مرکز سیاست تبلیغات ،ید و لیست های رایگان مرکز سیاست برای «توضیح بهتر» خط‌مشی‌ها و نحوه اجرای آن خط‌مشی‌ها توسط Google، شرکت ارسال شده.

گوگل همچنین گفت که صفحات راهنمای ،ید گوگل را برای آن به روز کرده است توصیه ها و شخصی سازی و ،ید Google چگونه کار می کند برای توضیح بهتر نحوه عملکرد رتبه بندی گوگل.

اگر می‌خواهید به آنچه تغییر کرده است بپردازید، من به شما توصیه می‌کنم از طریق آن URL‌ها وارد آن شوید توییتر.


منبع: https://www.seroundtable.com/google-updates-s،pping-ads-free-listings-policy-center-35480.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است