محدودیت 50000 نقشه سایت Google بر اساس URL های مکان، نه URL های جایگزین

می د،م که هر فایل نقشه سایت XML می تواند حدا،ر 50000 URL داشته باشد اما چه چیزی به ،وان 50000 URL مح،ه می شود؟ از جان مو، پرسیده شد که آیا گوگل URL موقعیت مک، و URL جایگزین را در محدودیت های 50000 حساب می کند یا خیر. جان گفت توییتر این فقط آدرس مکان است.

به ،وان گوگل ثبت شده، “همه فرمت ها یک نقشه سایت را به 50 مگابایت (غیر فشرده) و 50000 URL محدود می کنند. اگر یک فایل بزرگتر یا URL های بیشتری دارید، باید لیست خود را به چندین نقشه سایت ت،یم کنید. می تو،د به صورت اختیاری یک فایل فهرست نقشه سایت (فایلی که به فهرستی از نقشه‌های سایت اشاره می‌کند) و آن فایل فهرست واحد را به Google ارسال کنید. می‌تو،د چندین نقشه سایت و/یا فایل فهرست نقشه سایت را به Google ارسال کنید.”

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-sitemap-50-000-limit-based-on-location-urls-not-alternative-urls-33843.html

این سوال و پاسخ در توییتر است:

فقط URL ها

— 🫧 johnmu از سوئیس (شخصی) 🫧 (@JohnMu) 28 ژوئیه 2022

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است