مایکروسافت Advertising Performance Max Import Tool ویژگی های بیشتری به دست می آورد


تبلیغات مایکروسافت اعلام کرد چند ارتقا به ابزار واردات حدا،ر عملکرد تبلیغات گوگل قبل از فصل تعطیلات. بیشتر موارد مربوط به واردات کمپینگ های Performance Max است که از Merchant Center استفاده می کنند، اما نه همه آنها.

اکنون ابزار واردات از کمپین‌های ،ید هوشمند Google Ads و تبلیغات موجودی محلی وارد می‌شود. به علاوه، مایکروسافت در حال آزمایش کمپین‌هایی است که اصلاً از Google Merchant Center استفاده نمی‌کنند. این شامل وارد ، کمپین‌های جستجو است که تبلیغات جستجوی پویا (DSA) ایجاد می‌کند.

مایکروسافت پست کرد جزئیات بیشتر در مورد نحوه انجام این واردات و آنچه که پس از واردات باید به آن توجه کنید، پس آن را بررسی کنید.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/microsoft-advertising-performance-max-import-tool-upgrade-34335.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است