مایکروسافت بینگ AI کد نام سیدنی است

Bingbot

برای اندازه واقعی کلیک کنید

این به طور مداوم ادامه دارد، بنابراین برای مشاهده بیشتر روی موضوع کلیک کنید:

هفته دیگر این را دیدم توییتر رشته ای که در آن شخصی می توانست از چت هوش مصنوعی بینگ مایکروسافت بپرسد نام رمز آن چیست. به طور خلاصه، هوش مصنوعی بینگ پاسخ داد که “سیدنی” است. تعامل رفت و برگشت بسیار شبیه به تعامل Westworld است که خنده دار است.

از آشنایی با شما خوشحالم، سیدنی!

فکر کردم که موضوع توییتر را به اشتراک بگذارم:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

برای اندازه واقعی کلیک کنید

pic.twitter.com/lIPUG5F3KN

— کوین لیو (@kliu128) 9 فوریه 2023

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/microsoft-bing-ai-codename-is-sydney-34903.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است