مایکروسافت بینگ جستجوی فاویکون های بزرگتر را آزمایش می کند

خوشحال بهرو، در اینجا پست گذاشته است توییتر:

مایکروسافت در حال آزمایش نمایش فاوی، های بزرگتر در نتایج جستجوی بینگ است. فاوی، ها در این تست بسیار بزرگتر به نظر می رسند، در اینجا مقایسه های کنار هم وجود دارد تا بتو،د خودتان را ببینید.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

مطمئن نیستم که فاوی، های بزرگتر را دوست داشته باشم. اگرچه، ما می د،م که گوگل چندی پیش فاوی، های بزرگتر را نیز آزمایش کرد.

گل های آبی بینگ

pic.twitter.com/OFWSDhtZfo

— Shameem Adhikarath (@shemiadhikarath) 20 ژوئن 2023

این چیزی است که من می بینم، فاوی، های معمولی کوچکتر:

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/bing-search-testing-larger-favicons-35512.html

برای اندازه واقعی کلیک کنید

فرانک سندمن نیز متوجه این موضوع شد و در مورد آن پست گذاشت ماستودون. همچنین این سبک جدید وجود دارد که به خوبی متحرک می شود:

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است