مایکروسافت بینگ تبلیغات متحرک را در جستجوی تصویر آزمایش می کند


به نظر می رسد مایکروسافت بینگ در حال آزمایش تبلیغات متحرک در رابط جستجوی تصویر بینگ است. تبلیغات بر اساس درخواست شما شبیه یک بنر تبلیغاتی تعاملی است.

Frank Sandtmann، یک SEO مستقر در آلمان، یک GIF از این را در عمل برای من ارسال کرد. لطفاً توجه داشته باشید که من نمی توانم این را تکرار کنم، اما در اینجا GIF است که می تو،د برای بزرگنمایی روی آن کلیک کنید:

من نمی توانم این را تکرار کنم، می تو،د؟

به نظر می رسد این کار برای یک آگهی جستجو زیاد اتفاق می افتد، فکر نمی کنید؟

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/bing-testing-animated-ads-in-image-search-34355.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است