مایکروسافت بینگ تبلیغات متحرک را در جستجوی تصویر آزمایش می کند

من نمی توانم این را تکرار کنم، می تو،د؟

Frank Sandtmann، یک SEO مستقر در آلمان، یک GIF از این را در عمل برای من ارسال کرد. لطفاً توجه داشته باشید که من نمی توانم این را تکرار کنم، اما در اینجا GIF است که می تو،د برای بزرگنمایی روی آن کلیک کنید:

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/bing-testing-animated-ads-in-image-search-34355.html

به نظر می رسد مایکروسافت بینگ در حال آزمایش تبلیغات متحرک در رابط جستجوی تصویر بینگ است. تبلیغات بر اساس درخواست شما شبیه یک بنر تبلیغاتی تعاملی است.

به نظر می رسد این کار برای یک آگهی جستجو زیاد اتفاق می افتد، فکر نمی کنید؟

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است