مایکروسافت ابزار Import For Google Ads Performance Max را راه اندازی کرد


Microsoft Advertising در حال ارائه راه حلی در ابزار Google Import خود است که به تبلیغ کنندگان اجازه می دهد کمپین های Google Ads Performance Max خود را کپی کنند.

مایکروسافت در حال راه اندازی قابلیت واردات برای کمپین های Performance Max است که از Merchant Center استفاده می کنند. مایکروسافت کمپین ها را به ،وان کمپین های ،ید هوشمند و تبلیغات موجودی محلی وارد خواهد کرد.

مایکروسافت در حال کار بر روی راه حلی برای وارد ، سایر کمپین های Performance Max که از Merchant Center استفاده نمی کنند، با اولویت کمپین های جستجو است.

در اینجا اطلاعات بیشتری در مورد ابزار import، نحوه عملکرد نگاشت واردات و نحوه تنظیم آن وجود دارد.

مایکروسافت تبلیغات عملکرد حدا،ر واردات نقشه برداری

حدا،ر عملکرد تبلیغات گوگل در کمپین‌های ،ید هوشمند مایکروسافت به این صورت عمل می‌کند:

  • پویش: تنظیمات کمپین همانطور که هست از کمپین های Performance Max به کمپین های ،ید هوشمند وارد می شود.
  • نام گروه تبلیغاتی: نام گروه دارایی به نام گروه های تبلیغاتی نگاشت می شود. با این حال، دارایی های متن و تصویر وارد نمی شوند.
  • گروه محصولات: گروه‌های فهرست‌بندی از کمپین‌های Performance Max همانطور که هست به گروه‌های محصول در کمپین‌های تبلیغاتی ،ید هوشمند/کمپین‌های تبلیغات موجودی محلی نگاشت می‌شوند.
  • تبلیغات محصول: تبلیغات محصول به صورت خودکار تولید خواهد شد، مطابق با تجربه امروز

مایکروسافت از وارد ، استراتژی پیشنهاد حدا،ر تبدیل برای کمپین‌های ،ید پشتیب، نمی‌کند.

چک لیست حدا،ر واردات مایکروسافت تبلیغات

برای اطمینان از روان‌ترین تجربه وارد ، کمپین‌های Google Ads Performance Max به ،وان کمپین‌های ،ید تبلیغاتی مایکروسافت، مایکروسافت توصیه می‌کند از چک لیست زیر استفاده کنید:

  • راه اندازی فروشگاه Merchant Center در مایکروسافت را کامل کنید.
  • یک هدف واقعی بازده در هزینه تبلیغات (ROAS) تعیین کنید.
  • مطمئن شوید که ردیابی رویداد جه، (UET) و ردیابی تبدیل دقیقاً تنظیم شده است.
  • اگر چندین کشور را هدف قرار می‌دهید، مطمئن شوید که برای هر بازاری که توسط کمپین‌ها استفاده می‌شود فید وجود دارد (کشور/منطقه محل فروش).
  • هر کمپین متوقف شده ای که عمداً وارد شده است را فعال کنید.
  • رد فید را بررسی کنید و فوراً مشکلات قالب‌بندی را در مورد رد فید و محصول برطرف کنید.

مایکروسافت را ببینید پست کامل وبلاگ برای جزئیات بیشتر در مورد فرآیند واردات.


تصویر ویژه: ECO LENS/Shutterstock
منبع: https://www.searchenginejournal.com/microsoft-launches-import-tool-for-google-ads-performance-max/469597/

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است