لوگوی بیش از حد رشد یافته گوگل


لوگوی گوگل بیش از حد رشد کرده است

در اینجا اتاقی در دفتر Google Poland از یک منطقه گیاهی بسیار رشد یافته است که لوگوی Google، علامت گوگل را می پوشاند. این فقط به کمی اصلاح نیاز دارد، فکر نمی کنید؟

من متوجه این موضوع شدم اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/overgrown-google-logo-34307.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است