لوگوی بیش از حد رشد یافته گوگل

من متوجه این موضوع شدم اینستاگرام.

لوگوی گوگل بیش از حد رشد کرده است

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/overgrown-google-logo-34307.htmlدر اینجا اتاقی در دفتر Google Poland از یک منطقه گیاهی بسیار رشد یافته است که لوگوی Google، علامت گوگل را می پوشاند. این فقط به کمی اصلاح نیاز دارد، فکر نمی کنید؟

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است