فقط گوگل صفحه اصلی را برای فاویکون بررسی می کند

بنابراین حدس می‌زنم اگر از فاوی،‌های مختلف در صفحات مختلف وب‌سایت خود استفاده می‌کنید، گوگل دیگر صفحات را نادیده می‌گیرد و فقط از فاوی، صفحه اصلی برای فاوی، که در نتایج جستجو نمایش می‌دهد استفاده می‌کند. اگرچه، مطمئن نیستم که آیا تا به حال سایتی را دیده ام که از فاوی، های مختلف به صورت صفحه به صفحه استفاده می کند – آیا شما؟

جان نوشت توییتر “آ،ینی که بررسی کردم، فکر می کنم ما فقط فاوی، صفحه اصلی را انتخاب کردیم.”

آ،ین باری که بررسی کردم، فکر می کنم فقط فاوی، صفحه اصلی را انتخاب کردیم.

— 🌽〈لینک href=//johnmu.com rel=canonical 〉🌽 (@JohnMu) 14 سپتامبر 2022

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-only-checks-،mepage-for-favicon-34094.html

گوگل می تواند فاوی، شما را در نتایج جستجو در کنار قطعه نتیجه جستجوی شما نشان دهد. جان مو، از گوگل گفت که گوگل فاوی، شما را فقط بر اساس فاوی، ارائه شده در صفحه اصلی شما پیدا می کند.

این توییت ها هستند:

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است