عامل کاربر جدید Bingbot اکنون کاملاً فعال است

عامل کاربر جدید. بینگ از یک عامل کاربر استفاده می کند که مشخص می کند نسخه خاصی از Microsoft Edge در حال ،یدن در سایت شما است. این فرمت هم برای دسکتاپ و هم برای موبایل است:

دسکتاپ – Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML، مانند Gecko؛ سازگار؛ bingbot/2.0؛ + Chrome/WXYZ Safari/537.36

عامل کاربر جدید به شرح زیر است:

چرا ما اهمیت می دهیم. احتمالاً از زم، که در سال 2019 اعلام شد، باید برای این تغییر آماده می‌بودید. اما در هر صورت، اگر روش‌های تشخیص عامل کاربر برای BingBot دارید، این تغییر می‌تواند روی سایت شما تأثیر بگذارد. مطمئن شوید که سایت خود را تست کنید تا ببینید آیا از عامل کاربر جدید پشتیب، می کند یا خیر. احتمالاً ا،ر سایت‌ها نیازی به نگر، در مورد این موضوع ندارند، اما اگر تشخیص ربات پیشرفته انجام داده‌اید، ممکن است لازم باشد اقداماتی را برای به‌روزرس، آن اسکریپت‌ها انجام دهید.

به نظر می رسد که اگر تغییرات لازم را انجام نداده اید، بینگ از عامل کاربری قدیمی به ،وان یک بازگشت استفاده می کند.


منبع: https://searchengineland.com/new-bingbot-user-agent-now-fully-live-392665

مقداری تاریخ در سال 2019، مایکروسافت بینگ نام‌های عامل کاربر Bingbot جدیدی را معرفی کرد که با سرویس ،یدن و رندر Bingbot همیشه سبز خود مطابقت دارند. سپس در آوریل 2022، مایکروسافت تغییر نام، تغییر نام عامل کاربر، برای BingBot را اعلام کرد. در ماه دسامبر، مایکروسافت به ما گفت که عامل کاربری جدید Bingbot تا ژانویه 2023 100٪ فعال خواهد شد.

تایید بینگ فابریس کانل در توییتر نوشت: «بله، 100 درصد امروز. در صورت ،وم، ما به عوامل کاربری قبلی باز می گردیم.”

Mozilla/5.0 (سازگار؛ bingbot/2.0؛ +
WXYZ Safari/537.36

Mozilla/5.0 (سازگار؛ bingbot/2.0؛ +

Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML، مانند Gecko؛ سازگار؛ bingbot/2.0؛ + bing.com/bingbot.htm) Chrome/ WXYZ Safari/537.36

فابریس کانل مایکروسافت امروز صبح تایید کرد که عامل کاربری جدید Bingbot اکنون 100٪ امروز فعال است. Bingbot جدید عموماً برای ،یدن 100٪ سایت ها استفاده می شود، مگر اینکه مشکلی پیش بیاید و Bing مجبور شود به عامل قبلی Bingbot کاربر بازگردد.

عامل کاربر قدیمی مایکروسافت گفته است که استفاده از عامل کاربری تاریخی خود را تا پاییز 2022 متوقف خواهد کرد.
Mozilla/5.0 (سازگار؛ bingbot/2.0؛ +

Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML، مانند Gecko؛ سازگار؛ bingbot/2.0؛ + Chrome/

Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML، مانند Gecko) Chrome/ WXYZ Mobile Safari/537.36 (سازگار؛ bingbot/2.0؛ +

او به به روز شده لینک داد عوامل کاربر ،نده بینگ صفحه ای که قبلا این را به ،وان عامل کاربر فهرست کرده است:

Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML، مانند Gecko) Chrome/WXYZ Mobile Safari/537.36 (سازگار؛ bingbot/2.0؛ +

سیار – Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML، مانند Gecko) Chrome/WXYZ Mobile Safari/537.36 (سازگار؛ bingbot/2.0؛ +

به ،وان مثال، “WXYZ” با آ،ین نسخه مایکروسافت اج که Bing استفاده می کند جایگزین می شود. “100.0.4896.127”.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است