شبکه سقفی در دفتر گوگل سیاتل

من متوجه این موضوع شدم اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/net-ceiling-google-34222.html

به نظر می رسد دفتر Google در سیاتل برخی چیزها را تا سقف نگه داشته است. آنها از این تورهای نارنجی به دلایلی استفاده می کنند. مطمئن نیستم قبلاً این را دیده ام یا نه.

سقف مشبک گوگل

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است