سرعت صفحه دلیلی برای حذف سایت شما از جستجوی گوگل نخواهد بود

این توییت هاست:

جان مو، از گوگل گفت که سایت یا صفحه شما به دلیل مشکلات سرعت صفحه از نتایج جستجوی گوگل حذف نخواهد شد. در این مورد از او پرسیده شد توییتر و گفت نه، سرعت صفحه بر اساس سرعت صفحه به سایت شما منتهی نمی شود.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/page-s،d-would-google-search-34153.html

گوگل قبلا گفته بود که سرعت سایت یک عامل کوچک برای رتبه بندی است. گوگل همچنین گفت که سرعت سایت دلیل نمی شود که یک سایت تغییرات قابل توجهی در نمایان شدن در جستجوی گوگل ببیند. گوگل به طور ضمنی گفته است که به‌روزرس، تجربه صفحه در گذشته مشکلی ایجاد می‌کند، اما بعداً گفت که ممکن است کمی بیشتر از این باشد. Gary Illyes از گوگل گفت که به روز رس، تجربه صفحه خیلی شدید نخواهد بود و ممکن است بیشتر شبیه یک سیگنال تلاقی باشد تا چیزی واقعا بزرگ. جان مو، از گوگل گفت که این یک به روز رس، شدید مانند سایر به روز رس، های گوگل نخواهد بود، او اضافه کرد که عرضه آن کند خواهد بود و خیلی احساس نمی شود. دنی سالیوان از گوگل گفت که در زمان عرضه منجر به تغییر گسترده نخواهد شد.

خیر

— 🌽〈لینک href=//johnmu.com rel=canonical 〉🌽 (@JohnMu) 25 سپتامبر 2022

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است