سایه گوگل

سایه گوگل

چیز زیادی برای گفتن در مورد این ع، وجود ندارد.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-shadow-35207.html

در اینجا سایه‌ای از لوگوی Google از GooglePlex از طریق ع،ی که در آن پیدا کردم است اینستاگرام.

گاهی اوقات سایه ها می توانند سرگرم کننده باشند، گاهی اوقات می توانند شبح وار باشند.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است