زرافه های تعطیلات گوگل

این را از طریق Peter The Greeter در مشاهده کردم اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-،liday-giraffes-34545.html

در اینجا ع،ی از GooglePlex، مقر اصلی Google در Mountain View، کالیفرنیا است. می‌تو،د ببینید که گوگل این صحنه تعطیلات را با زرافه‌هایی با کلاه بابانوئل در برف و زمستان به نمایش گذاشته است.

زرافه های تعطیلات گوگل

آنجا اتفاقات زیادی می افتد. نمی دانم چرا زرافه ها اما هی.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است