دیوار کلاه فضایی در دفتر گوگل حیدرآباد


دیوار تاریخ کلاه فضایی در دفتر گوگل حیدرآباد

اینم ع،ی که دیدم اینستاگرام در دفتر گوگل حیدرآباد. من مطمئن نیستم که چرا گوگل این کلاه فضایی را در جایی که تاریخ را روی دیوار چاپ می کند، دارد، اما دارد.

آیا ،ی ایده ای دارد؟

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/،e-helmet-wall-at-google-hyderabad-office-34715.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است