دفتر گوگل ویگر مونترال

گوگل تعدادی ع، از دفتر جدید Viger خود که در مونترال کانادا است به اشتراک گذاشت. اینجا لابی است، اما ظاهراً دفتر مملو از یادآوری تاریخ آن مکان است.

دفتر گوگل ویگر مونترال

شما می تو،د در این مطلب بیشتر بیاموزید و ببینید پست وبلاگ گوگل.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.


منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-viger-montreal-office-34383.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است