دایناسور میهنی استن گوگل


دایناسور میهنی استن گوگل

استن دایناسور گوگل است و اگر این ع، های جستجوی روز را تماشا کرده اید، اغلب Stand را در لباس پوشیده دیده اید. در اینجا او لباس ارتش ایالات متحده، نیروی هوایی و غیره را احتمالاً برای روز کهنه سربازان پوشیده بود.

آنها او را میهن پرست استن یا دایناسور میهن پرست می نامند.

این در به اشتراک گذاشته شد اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-stan-patriotic-dinosaur-34411.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است