دایناسور میهنی استن گوگل

این در به اشتراک گذاشته شد اینستاگرام.

استن دایناسور گوگل است و اگر این ع، های جستجوی روز را تماشا کرده اید، اغلب Stand را در لباس پوشیده دیده اید. در اینجا او لباس ارتش ایالات متحده، نیروی هوایی و غیره را احتمالاً برای روز کهنه سربازان پوشیده بود.

دایناسور میهنی استن گوگل

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-stan-patriotic-dinosaur-34411.html

آنها او را میهن پرست استن یا دایناسور میهن پرست می نامند.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است