داده های پرس و جو به کنسول جستجوی گوگل برمی گردند گزارش پرس و جو در Google Analytics

اوایل این ماه، گزارش دادیم که اشکالی وجود دارد که در آن گزارش جستارهای کنسول های جستجو در گوگل آنالیتی،، به ویژه یونیورسال آنالیتی، 3، پس از 1 اکتبر تمام داده های خود را از دست داده است. خوب، درست شد و گوگل داده ها را پر کرد.

در واقع حل شده است، من برخی از نمایه های خود را در Google Analytics (3) دوبار بررسی کردم و اکنون داده ها را می بینم.

در حال حاضر هیچ دیدگاهی در این مورد ندارم، اما تیم در حال بررسی آن است. (سی سی @danielwaisberg )

– 👓 جانمو؟ مردم گربه نیستند 👓 (@JohnMu) 5 اکتبر 2022

این الان باید درست بشه، btw. (سی سی @rustybrick )

– 👓 جانمو؟ مردم گربه نیستند 👓 (@JohnMu) 27 اکتبر 2022

من شخصاً اکنون داده ها را در تمام ماه اکتبر، تا دو روز پیش می بینم، که تاخیر طبیعی است که در این گزارش می بینید.

جان مو، از گوگل تایید کرد که این مشکل برطرف شده است توییتر امروز صبح، گفت: “این باید الان درست شود، btw.”

این شکایت قدیمی است:

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/query-data-،ytics-google-search-console-queries-report-34317.htmlدر اینجا جان می گوید که حل شده است:

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است