داده های ساختاریافته Google Video دیگر نیازی به توضیحات ندارد

ربات دوربین ویدیویی لوگوی گوگل

Google داده‌های ساختاریافته ویدیو را به‌روزرس، کرد تا بگوید که ویژگی توصیف دیگر مورد نیاز نیست. در عوض، Google مورد ویژگی توضیحات را به ،مت منتقل کرد بخش “توصیه شده”، از بخش “ا،امی” سند راهنما.

این بدان م،است که ویدیوهایی که دارای ویژگی توضیحات در داده‌های ساختاریافته شما نبودند اکنون معتبر هستند. Google Search Console دیگر آن‌ها را به‌،وان نامعتبر گزارش نمی‌کند، و ممکن است موارد معتبر بیشتری را در گزارش نتایج غنی نشان دهید.

همچنین، به این م،ی است که ممکن است تعداد بیشتری از ویدیوهای خود را با نتایج غنی – به ،وان مثال، تصاویر کوچک ویدیو، و غیره، در نتایج جستجوی Google مشاهده کنید.

گوگل همچنان به شما توصیه می کند که توضیحات ویدیو را اضافه کنید، اما اگر این کار بیش از حد دردسرساز است، باید بد،د که ا،امی نیست.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-video-structured-data-no-longer-requires-descriptions-35340.html

گوگل این اخطار را در بخش ناهنجاری های داده ارسال کرد در 4 می، “ویژگی توضیحات دیگر برای موارد داده ساختاریافته ویدئو مورد نیاز نیست (اگرچه هنوز هم برای کمک به Google برای درک بهتر محتوای ویدیوی شما به شدت توصیه می شود). ممکن است تعداد موارد داده‌های ساختاریافته ویدیویی معتبر را در گزارش بهبود ویدیوی خود افزایش دهید.”

برای اندازه واقعی کلیک کنید

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است