خط‌مشی‌های تعلیق سطح حساب Display & Video 360 Google Updates


در طول سال، گوگل به‌روزرس،‌ها و شفاف‌سازی‌های متعددی را درباره سیاست‌های عدم تایید خود انجام داده است.

این به‌روزرس،‌ها عمدتاً حول محور ارائه زمینه بیشتر به تبلیغ‌کنندگان در مورد ماهیت عدم تأیید آگهی‌ها بوده‌اند.

در اوایل سال جاری، گوگل خط‌مشی مقصد آگهی، خط‌مشی ویدیوی غیرقابل دسترس و قانون 3 ضربه زدن را به‌روزرس، کرد.

برای پایان سال، گوگل تعلیق‌های حساب کاربری خود را برای کاربران Display and Video 360 در دسامبر 2022 به‌روزرس، می‌کند.

چه چیزی در حال تغییر است؟

Google در حال به روز رس، صفحه اصلی عدم تایید و تعلیق است تا صفحه ای اختصاص داده شده به کاربران Display and Video 360 داشته باشد.

صفحه جدید چه چیزی را روشن خواهد کرد تخلفات به منزله تعلیق حساب خواهد بود. این شامل:

  • دور زدن سیستم ها
  • اقدامات فریبکارانه هماهنگ
  • تقلبی
  • تبلیغ داروخانه های غیر مجاز
  • شیوه های تجاری غیر قابل قبول
  • نقض تحریم های تجاری
  • محتوای صریح ،

در حالی که صفحه جدید Display and Video 360 هنوز در دسترس نیست، انتظار داشته باشید که زمینه بیشتری را در مورد نقض های بالا مشاهده کنید تا مطمئن شوید که از آنها اجتناب می کنید.

نقض مکرر می تواند منجر به تعلیق شود

علاوه بر موارد نقض ذکر شده در بالا، گوگل اعلام کرد که یک حساب شریک نیز ممکن است در معرض خطر تعلیق قرار گیرد.

اگر مشخص شد تبلیغ‌کننده‌ای در حساب شریک به‌طور مکرر خط‌مشی‌ها را نقض می‌کند، خود حساب می‌تواند به حالت تعلیق درآید. برای روشن بودن، این بدان م،ا نیست که هر گونه تخلفی می تواند حساب کاربری را به حالت تعلیق درآورد.

اعلامیه گوگل بیان می‌کند که اگر حساب شریک یا تبلیغ‌کننده «به طور مکرر یا غالباً در نقض خط‌مشی فاحش شرکت کرده باشد»، باعث تعلیق می‌شود.

طبق گوگل تعریف، تخلفات فاحش عبارتند از:

  • «تخلف به حدی جدی که غیرقانونی است یا آسیب قابل توجهی به کاربران یا ا،یستم تبلیغات دیجیتال ما وارد می‌کند. نقض فاحش اغلب نشان می‌دهد که تجارت کلی تبلیغ‌کننده به خط‌مشی‌های Google Ads پایبند نیست یا اینکه یک تخلف آنقدر شدید است که نمی‌تو،م در آینده در معرض خطر قرار گرفتن کاربران خود باشیم.»

بنابراین، اگر این اتفاق بیفتد، چه کاری می تو،د انجام دهید؟

خبر خوب این است که شریک و تبلیغ‌کننده می‌توانند در صورت ضربه زدن به تعلیق حساب تجدیدنظر کنند.

خلاصه

گوگل دائماً در حال بررسی خط‌مشی‌ها و نقض‌های مربوط به تبلیغات و حساب کاربری خود است. به‌روزرس،‌های مداوم در طول سال، نه تنها در مورد ماهیت عدم تأیید، بلکه همچنین راهنمایی‌های بیشتری در مورد نحوه عیب‌یابی این تخلفات برای تبلیغ‌کنندگان شفاف‌تر شده است.

از آنجایی که Google برای شناسایی تخلفات هم به تعامل انس، و هم به خودکارسازی متکی است، همیشه ایده خوبی است که هر هفته حساب خود را برای هر گونه عدم تایید بررسی کنید.

همانطور که Google صفحه خط مشی جدید را منتشر می کند، ما این مقاله را برای گنجاندن پیوند به روز می کنیم.


تصویر ویژه: طرح برش کاغذ/Shutterstock
منبع: https://www.searchenginejournal.com/google-updates-display-video-360-account-level-suspension-policies/472929/

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است