جوراب های گوگل با رنگ های راه راه

جوراب راه راه گوگل

من آدم جوراب بزرگی نیستم، فقط از موردی یا جیسون بپرسید، اما راه راه ها این جوراب را می سازند. در اینجا برخی از swag های گوگل است که شامل این راه راه های مد روز گوگل رنگ بر روی آنها است.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-،ed-socks-34654.html

من اینها را دیدم توییتر.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است