جستجوی Google بخش کاوش تبلیغات حمایت شده را به دست می آورد

تبلیغات کاوش گوگل

آیا تبلیغاتی را در ،مت Google explore در نتایج جستجو دیده اید؟

لوگوی گوگل فضانورد میدان تایمز

خوشال بهرو، متوجه تبلیغات در بخش کاوش شد و این اسکرین شات را با من به اشتراک گذاشت توییتر:

من سعی کردم این را تکرار کنم و نتیجه ای را برای SoundHound دیدم اما حمایت مالی یا تبلیغی نبود.

بحث انجمن در توییتر.

منبع: https://www.seroundtable.com/google-search-explore-section-،ns-sponsored-ads-35692.html

بخش کاوش گوگل، که ما برای اولین بار یک سال پیش پیدا کردیم و اکنون برای همه فعال است، اکنون به نظر می رسد تبلیغات گوگل یا لیست های حمایت شده را نشان می دهد. قبلاً تبلیغاتی در بخش کاوش ندیده بودم، شاید آن را از دست داده بودم، اما اکنون برای برخی افراد نشان داده می شود.