جستجوی گوگل کارهایی که باید انجام دهید چرخ فلک جزئیات بیشتری را به دست می آورد

Google کارهایی را که باید انجام شود روی نتایج جستجو آزمایش می کند

آن رابط را با چند ماه پیش مقایسه کنید:

🆕 اضافه شدن به روز رس، در این

من می توانم این را تکرار کنم، پس شاید اکنون کاملاً زنده است؟

در اینجا ظاهر جدید چرخ فلک است، که در آن می تو،د هر پنجره را به سمت بالا و پایین حرکت دهید تا جزئیات بیشتری را ببینید:

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-search-things-to-do-carousel-،ns-more-details-34640.html

در چند هفته گذشته، گوگل توییتر را گسترش داده است.

↗️ اکنون نقشه اضافه ، گوگل را در چرخ فلک روکش با اطلاعات بیشتر در گوگل اضافه کنید.
قبل از اینکه اطلاعات بلیت نشان داده شود. pic.twitter.com/7mgdJS5ncU

— خوشال بهرو، (@b4k_khushal) 11 دسامبر 2022

این هم ویدیوی کامل:

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است