جستجوی گوگل هیچ نتیجه ای یافت نشد بازی ماهیگیری گم می شود

من مطمئن نیستم که آیا این موقتی است یا گوگل تصمیم گرفته به این مرد ماهیگیر استراحت بدهد.

یک سال پیش، نوامبر گذشته، گوگل شروع به نشان دادن این GIF از نوعی ربات ماهیگیری کرد، زم، که گوگل هیچ نتیجه ای نداشت. خوب، در هفته های گذشته یا بیشتر، گوگل نمایش این مرد ماهیگیر را متوقف کرد.

بحث انجمن در دنیای کلاه سیاه.

در هر صورت، من این را در ،مت نظرات اینجا مشاهده کردم.

این چیزی است که امروز می بینم:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بله، مرد ماهیگیری نیست.

در اینجا به نظر می رسید:

توجه: این از قبل نوشته شده بود و قرار بود امروز پست شود، من در حال حاضر برای روش هشان آفلاین هستم.


منبع: https://www.seroundtable.com/google-search-no-results-found-fi،ng-game-34073.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است