جستجوی گوگل تست داستان های پرطرفدار از کشور/منطقه


اخبار گوگل

جستجوی Google در حال آزمایش نمایش اخبار برای کاربران در یک کشور یا منطقه خاص، از یک کشور یا منطقه خاص است. گوگل این بخش را «داستان های پرطرفدار از کشور/منطقه» ،وان می کند و سپس کشور یا منطقه را به ،وان سرصفحه نمایش می دهد.

این تست خاص توسط Punit مشاهده شد که یک اسکرین شات را در آن ارسال کرد توییتر نمایش اخبار از کانادا این هم اسکرین شات:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

در اسکرین شات بالا می بینید که برخی از این اخبار حتی به زبان فرانسوی است که در بسیاری از مناطق کانادا مانند مونترال زبان محبوبی است.

من نمی توانم این را تکرار کنم، اما از آنجایی که من در نیویورک هستم، این من را شگفت زده نمی کند.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-trending-stories-from-country-region-34720.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است