جان مولر با علامت Google Webmasterplatz


جان مو، با علامت Google Webmasterplatz

در اینجا ع،ی از جان مو، است که تابلوی وب مستر پلاتز در دفتر گوگل زوریخ در دست دارد. علامت قدیمی است، جان هم در سالهای اینترنتی نسبتاً پیر است 🙂 اما ع، جدید و از مارتین اسپلیت از گوگل است.

ع، روشن است توییتر.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/john-mueller-google-webmasterplatz-sign-34306.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است