جان مولر با علامت Google Webmasterplatz

جان مو، با علامت Google Webmasterplatz

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/john-mueller-google-webmasterplatz-sign-34306.html

در اینجا ع،ی از جان مو، است که تابلوی وب مستر پلاتز در دفتر گوگل زوریخ در دست دارد. علامت قدیمی است، جان هم در سالهای اینترنتی نسبتاً پیر است 🙂 اما ع، جدید و از مارتین اسپلیت از گوگل است.

ع، روشن است توییتر.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است