توییتر نه تنها کاربران ثبت نام نشده را مسدود کرد، بلکه جستجوی گوگل را مسدود کرد

چرا ما اهمیت می دهیم. اگر برندی دارید که بسیار به توییتر و دیده شدن آن توییت ها در جستجوی گوگل متکی است، ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد، به خصوص اگر این دیده شدن از توییت های قدیمی تر باشد. همچنین، برخی از توییت‌های قدیمی که ممکن است در جستجوی گوگل رتبه خوبی داشته باشند، ممکن است در حال حاضر رتبه خوبی نداشته باشند.

در اینجا چیزی است که می تواند شبیه باشد:

توییتر چرخ فلک گوگل

به دستور سایت اعتماد ندارید؟ Glenn Gabe به اشتراک گذاشت اسکرین شات در توییتر ابزار شخص ثالث، Semrush، نشان می دهد که دید توییتر در جستجوی Google کاهش یافته است:

Semrush گوگل توییتر

در چند روز گذشته، جستجوی گوگل انجام شده است بیش از نصف کاهش یافت از URL های نمایه شده از توییتر از فهرست جستجوی Google. این کار پس از توییتر انجام شد اضافه یک “ویژگی” در بعدازظهر جمعه فقط برای نمایش توییت ها به کاربر، که وارد سیستم شده اند و ثبت نام کرده اند. همچنین گاز در جریان است در توییتر در حال حاضر احتمالا کمکی نمی کند.

کاهش تعداد شاخص ها روز جمعه، اندکی پس از اینکه توییتر کاربران ثبت نام نشده را از دیدن توییت های عمومی مسدود کرد، من اسکرین شات گرفت یک دستور سایت در جستجوی گوگل برای توییتر. در حالی که همه ما می د،م که دستورات سایت گوگل تا حد زیادی دقیق نیستند، روند نزولی URL های ایند، شده بسیار واضح است.

من درست قبل از نوشتن این داستان همان دستور سایت را انجام دادم و اکنون 180 میلیون نتیجه را در فهرست گوگل از Twitter.com می بینم:

سایت توییتر 10 صبح از گوگل تمجید کنید

در حال حاضر، توییتر به دلایل زیادی کمی آشفته به نظر می رسد.

منبع: https://searchengineland.com/twitter-didnt-just-block-unregistered-users-it-blocked-google-search-428943

آ،ین باری که بررسی کردم، به نظر می رسد توییتر از 471 میلیون توییت ایند، شده توسط گوگل به 180 میلیون توییت ایند، شده توسط گوگل رسیده است. این کاهش 62 درصدی در اشباع شاخص توسط گوگل از Twitter.com است.

توییت های قدیمی اما به نظر می رسد که توییت های قدیمی کنار گذاشته شده و به تدریج راه خود را از فهرست اصلی جستجوی وب گوگل پیدا می کنند. بنابراین این به م،ای دیده شدن کمتر برای توییتر در جستجوی Google است، به م،ای دسترسی کمتر به جستجوگران و رو،مه‌نگار، است که محتوا را در توییتر پیدا می‌کنند و من حدس می‌زنم در مجموع تبلیغات کمتری برای پلتفرم توییتر مشاهده شود.

این اسکرین شات است که 471 میلیون نتیجه را در فهرست گوگل از Twitter.com نشان می دهد:

Fz4vHYoXwAMv4Mf

شلنگ آتش نش،. فراموش نکنیم که جستجوی گوگل همچنان می‌تواند توییت‌های جدید توییتر را در جستجوی گوگل نشان دهد. گوگل یک قرارداد طول، مدت با توییتر برای fire،se خود دارد. به همین دلیل است که وقتی برخی از جستجوهای Google را انجام می‌دهید، همچنان می‌تو،د چرخ فلک توییتر را برای برخی سؤالات مشاهده کنید.

مشخص نیست که آیا توییتر مسیر خود را از این تصمیم مع، خواهد کرد یا تصمیم به استفاده از نشانه گذاری پشتیب، شده برای محتوای دارای دیوار پرداخت می کند، که باید به فهرست بندی محتوا در جستجوی Google کمک کند.