توپ ورزشی گوگل


توپ ورزشی گوگل

گوگل واقعاً آرم خود را تقریباً روی همه چیز قرار می دهد. در اینجا یک توپ ورزشی در یکی از دفاتر گوگل وجود دارد که روی آن لوگوی گوگل وجود دارد.

بچه ای که با توپ بازی می کند یک امتیاز است.

من این را پیدا کردم اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-exercise-ball-34172.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است