توپ ورزشی گوگل

گوگل واقعاً آرم خود را تقریباً روی همه چیز قرار می دهد. در اینجا یک توپ ورزشی در یکی از دفاتر گوگل وجود دارد که روی آن لوگوی گوگل وجود دارد.

بچه ای که با توپ بازی می کند یک امتیاز است.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-exercise-ball-34172.html

توپ ورزشی گوگل

من این را پیدا کردم اینستاگرام.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است