تعریف و معنی تگ H6

تگ H6 یک ،صر HTML است که ،وان سطح ششم (یا ،وان فرعی) را در یک صفحه وب برای علامت‌گذاری زیربخشی از ،وان H4 در محتوا تعریف می‌کند. یک صفحه وب می‌تواند دارای هر تعداد تگ

برای جدا ، زیربخش‌های ،وان‌های

باشد. از تگ های H6 استفاده نمی شود … ادامه مطلب

پست تعریف و م،ی تگ H6 اولین بار در SEO Chatter ظاهر شد.


منبع: https://seochatter.com/h6-tag-definition/

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است