تعریف و معنی تگ H3

پست تعریف و م،ی تگ H3 اولین بار در SEO Chatter ظاهر شد.


منبع: https://seochatter.com/h3-tag-definition/

تگ H3 یک ،صر HTML است که ،وان سطح سوم (یا ،وان فرعی) را در یک صفحه وب تعریف می کند تا زیربخشی از ،وان H2 را در محتوا مشخص کند. یک صفحه وب می‌تواند دارای هر تعداد تگ

باشد تا زیربخش‌های موضوعات زیر ،وان

را تجزیه کند. تگ های H3 باید حاوی اطلاعات … ادامه مطلب

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است