تعریف و معنی تگ H2

پست تعریف و م،ی تگ H2 اولین بار در SEO Chatter ظاهر شد.


منبع: https://seochatter.com/h2-tag-definition/

تگ H2 یک ،صر HTML است که ،وان سطح دوم (یا ،وان فرعی) را در یک صفحه وب برای علامت گذاری زیربخشی از محتوا تعریف می کند. یک صفحه وب می‌تواند هر تعداد تگ

داشته باشد تا زیربخش‌های موضوع اصلی را تجزیه کند. تگ H2 ارزش کمتری برای بهینه سازی موتور جستجو دارد … ادامه مطلب

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است