تست سرفصل تبلیغات سرویس محلی Google


گوگل در حال آزمایش سرفصل های مختلف برای تبلیغات خدمات محلی است. دو مورد از آنها بر،ب “تبلیغات” را نشان می دهند و یکی نشان نمی دهد، در حالی که همه آنها ،اوین مختلفی را برای لیست های تبلیغاتی آزمایش می کنند.

این توسط لن مشاهده شد که این اسکرین شات را در آن پست کرد توییتر:

«مشاهده لوله‌کش‌ها» در مقابل «اینجا لوله‌کش‌ها هستند» در مقابل «بیش از 50 لوله‌کش در نزدیکی» – شرط می‌بندم یکی بدون بر،ب آگهی‌ها بهترین عملکرد را از نظر نرخ کلیک دارد؟

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-local-service-ads-heading-tests-34480.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است