تست سرفصل تبلیغات سرویس محلی Google

«مشاهده لوله‌کش‌ها» در مقابل «اینجا لوله‌کش‌ها هستند» در مقابل «بیش از 50 لوله‌کش در نزدیکی» – شرط می‌بندم یکی بدون بر،ب آگهی‌ها بهترین عملکرد را از نظر نرخ کلیک دارد؟

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-local-service-ads-heading-tests-34480.html

این توسط لن مشاهده شد که این اسکرین شات را در آن پست کرد توییتر:

گوگل در حال آزمایش سرفصل های مختلف برای تبلیغات خدمات محلی است. دو مورد از آنها بر،ب “تبلیغات” را نشان می دهند و یکی نشان نمی دهد، در حالی که همه آنها ،اوین مختلفی را برای لیست های تبلیغاتی آزمایش می کنند.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است