تست داستان های برتر گوگل نام نویسندگان

بحث انجمن در توییتر.

منبع: https://www.seroundtable.com/google-top-stories-test-aut،r-names-35659.html

به نظر می رسد گوگل در حال آزمایش قرار دادن نام نویسندگان در چرخ فلک داستان های برتر در نتایج جستجوی تلفن همراه است. من معتقدم گوگل قبلاً این را در مقطعی داشته است، اما مدت زیادی است که نام نویسنده ای را در این ویژگی ندیده ام.

من شخصاً نمی توانم این را تکرار کنم، اما طرفدار نمایش نام نویسنده در اینجا هستم.

داستان های برتر گوگل چرخ فلک نام نویسنده

خبرنگار در اتاق خبر

کاملش شوکلا این را مشاهده کرد توییتر، او در رو،مه Times Of India کار می کند و این اسکرین شات را در عمل به اشتراک گذاشت: