ترجمه جستجوی گوگل جستجو برای این را در گوگل اضافه می کند

این توسط خوشال بهرو، مشاهده شد توییتر و من نمی توانم تکرار کنم، یک هفته یا بیشتر تلاش کرده ام، اما به هر حال، این اسکرین شات اوست:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-search-translation-search-for-this-on-google-35007.html

مطمئن نیستم طرفدار این دکمه هستم یا نه…

در جستجوی گوگل می تو،د ویجت ترجمه گوگل را فعال کنید. اما اکنون، گوگل در حال آزمایش یک نماد G است تا به شما امکان «جستجوی این مورد در Google» را از آن ویجت ترجمه در جستجوی Google بدهد.

مترجم گوگل

منظورم این است که شما در حال جستجو برای آن در جستجوی گوگل هستید اما برای ترجمه. گوگل می گوید، حالا اجازه دهید آن کلمه ترجمه شده را برای شما در جستجوی گوگل جستجو کنم. کمی دایره ای به نظر می رسد، اما حدس می زنم یک دایره کامل نیست.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است