تبلیغات گوگل برای ممنوع کردن تبلیغات نیتریت سدیم غلیظ بیش از 10٪

نمک های گوگل

گوگل اعلام کرد از 23 می 2023، گوگل تبلیغاتی را که محصولاتی با غلظت بیش از 10 درصد نیتریت سدیم را به فروش می‌رسانند، ممنوع و ممنوع می‌کند. من مطمئن هستم که این ممکن است کمتر از 1٪ از شما را تحت تاثیر قرار دهد، اما من می‌خواستم از MidJourney بخواهم تصویری از نمک گوگل بسازد.

خط‌مشی Google Ads پست شد اینجا و میخواند:

گوگل آن را به روز خواهد کرد خط مشی محصولات یا خدمات خطرناک ممنوعیت تبلیغات محصولات با غلظت بیش از 10 درصد نیتریت سدیم از 23 می 2023.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-ads-concentrated-sodium-nitrite-35146.html

خط‌مشی Google Merchant پست شد اینجا و میخواند:

گوگل آن را به روز خواهد کرد سیاست محصولات خطرناک ممنوعیت تبلیغات محصولات با غلظت بیش از 10٪ نیتریت سدیم از 23 مه 2023. این سیاست در مورد تبلیغات ،ید و لیست های رایگان اعمال می شود.

این امر بر Google Ads و Google Merchant Center تأثیر می‌گذارد، از جمله فهرست‌های محصولات رایگان در Google Merchant Center و Google S،pping.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است